Sun., May 05 | Punjab Bhawan

Sahit Sabha Surrey's Monthly Meeting

ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਐਤਵਾਰ 5th May 12.30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕਨੇਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੀ । ਸੰਪਰਕ:ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ (604-580-1000)
Registration is Closed
Sahit Sabha Surrey's Monthly Meeting

Time & Location

May 05, 2019, 12:30 p.m. – 4:30 p.m.
Punjab Bhawan, 15453 Fraser Hwy, Surrey, BC V3R 3P6, Canada

About the Event

You are cordially invited to attend Sahit Sabha Surrey's monthly meeting on 5th May 2019 at 12:30 PM in Punjab Bhawan.

Registration is Closed

Share This Event