top of page

Fri, May 17

|

Punjab Bhawan

“ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਈ “

ਸਵਰਗੀ ਸ.ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 6ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉੱਪਰ ਆਉ ਮਿਲੀਏ 17 ਮਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਉਡੀਕਵਾਨ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ|

Registration is Closed
See other events
“ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਈ “
“ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਈ “

Time & Location

May 17, 2019, 5:00 p.m. – 8:00 p.m.

Punjab Bhawan, 15453 Fraser St, Maple Ridge, BC V2X 5Z6, Canada

About the event

“ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਈ “ ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 6ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉੱਪਰ ਆਉ ਮਿਲੀਏ

17 ਮਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਉਡੀਕਵਾਨ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ|

Share this event

bottom of page