Fri., May 17 | Punjab Bhawan

“ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਈ “

ਸਵਰਗੀ ਸ.ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 6ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉੱਪਰ ਆਉ ਮਿਲੀਏ 17 ਮਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਉਡੀਕਵਾਨ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ|
Registration is Closed
“ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਈ “

Time & Location

May 17, 2019, 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
Punjab Bhawan, 15453 Fraser St, Maple Ridge, BC V2X 5Z6, Canada

About the Event

“ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਈ “ ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 6ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉੱਪਰ ਆਉ ਮਿਲੀਏ

17 ਮਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਉਡੀਕਵਾਨ ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ|

Registration is Closed

Share This Event